Disclaimer

Deze site is samengesteld door:

S.V. Doel Treffend

De door S.V. Doel Treffend verstrekte informatie is mede ontleend aan bronnen die wij betrouwbaar achten. Ondanks het feit dat S.V. Doel Treffend de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site kan S.V. Doel Treffend niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de geboden informatie. De op deze site verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en bedoeld als algemene informatie. Het vervangt geen aanbod, advies of financiële dienst en kan evenals de berekeningen op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.


Informatie van derden, producten en diensten.

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten, verstrekt door derden. Deze informatie is door S.V. Doel Treffend niet beoordeeld op juistheid, volledigheid en actualiteit en S.V. Doel Treffend is hiervoor niet aansprakelijk. Gebruik van de website is voor eigen rekening en risico.

Privacy Statement.

De ingevoerde gegevens bij de berekeningen en (informatie)aanvragen zullen wij behandelen volgens de Wet op de privacy.
Alle informatie op de website is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet overgenomen, vermenigvuldigt, bewerkt of verspreid worden.
Meer informatie hierover is te vinden op onze privacy pagina.


On-line communicatie.

Berichten die u stuurt aan S.V. Doel Treffend per e-mail kunnen misbruikt of onderschept worden. Wij adviseren u om geen gevoelige en/of geheime informatie per e-mail aan ons te zenden. Indien u berichten via e-mail of webformulier aan ons verstuurt, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.


Uitsluiting aansprakelijkheid.

S.V. Doel Treffend aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Dit geldt ook voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website.


Wijzigingen.

S.V. Doel Treffend behoudt zich het recht voor om zowel de inhoudelijke informatie als de tekst van deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder nadere aankondiging.